Volejte
377 931 338
iso 9001 iso 14001 iso 45001
weeelabex logo
Drobečková navigace

Úvod > Profil

Profil

Společnost EKO-SEPAR, s.r.o. vznikla v roce 1992. V roce 1993 se stala nástupnickou organizací po zprivatizovaných Technických službách města Nýřany. Společnost prošla stabilizačním a rozvojovým programem. Při své obchodní a provozní činnosti spolupracuje firma se sesterskými organizacemi IGRO s.r.o. a D.O.O.S. TRADE spol. s r.o. Společnosti při své činnosti využívají bohatých zkušenosti zahraniční mateřské společnosti-rodinné firmy Container Kraus GmbH se sídlem ve Windischeschenbachu (SRN). Naše společnost zajišťuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství.

 Předmětem činnosti naší společnosti je nakládání s odpady, což v současné době představuje:

 • Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu
 • Sběr, svoz separovaného odpadu (papír, plast, sklo)
 • Zajištění svozu objemného a nebezpečného odpadu
 • Sběr a svoz Bioodpadu
 • Výkup, sběr a svoz kovového odpadu a barevných kovů
 • Likvidace a odvoz technologických celků a zařízení
 • Zpětný odběr a zpracování elektroodpadu
 • Pronájem a svoz sběrných nádob a kontejnerů (nádoby 60-1100l, kontejnery 7-40m3)
 • Provozování sběrných dvorů
 • Poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady a vedení podrobné evidence odpadů pro zákazníky
 • Provozování čističky odpadních vod

V současné době svážíme odpady z více jak 90 obcí Plzeňského kraje. Pro konkrétní zajišťování nakládání s odpady je k dispozici dostatek THP pracovníků, zkušených řidičů i pomocných pracovníků pro manipulaci se sběrovými nádobami. Firma EKO-SEPAR, s. r. o. zaměstnává i několik pracovníků, kteří zajišťují nakládání s odpady přímo u našich zákazníků. Firma EKO-SEPAR, s. r. o. disponuje dostatečným množstvím potřebné speciální techniky a neustále doplňovaným vozovým parkem o nejnovější  vozidla, se kterými může uvedené činnosti zajistit kvalitně a v požadovaných termínech se schopností operativního rozšíření na jiná území včetně dodání příslušných nádob na odpady. V případě potřeby může naše společnost okamžitě doplnit stávající vozový park předisponováním vozidla z mateřské firmy Container Kraus GmbH SRN.

Ke sběru odpadů jsou využívány různé typy sběrových nádob, které jsou umístěny přímo u zákazníků. K soustřeďování průmyslových odpadů jsou využívány zpravidla velkoobjemové kontejnery, lisovací kontej­nery popř. stacionární lisovací jednotky s výměnnými kontejnery o objemu 5 – 40 m 3 . Na sběr tříděného komunálního odpadu z měst, obcí a menších podniků jsou využívány sběrové ná­doby o objemu 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l a nádoby typu IGLU o objemu 2,5 – 3,2 m3 . Nádoby na separovaný sběr jsou pak ještě barevně rozlišeny: černá – směsný komunální odpad, modrá – papír, žlutá – plasty, zelená – sklo.

Odpad, který již není možné dále využít (komunální odpad, objemný odpad atd.) je ukládán na řízené skládky. Využitelné složky odpadů (separovaný odpad – papír, plasty, sklo) jsou po úpravě a dotřídění převáženy ke zpracování dalším oprávněným osobám jak v ČR, tak i do zahraničí.

Společnost je dobře seznámena se systémem odpadového hospodářství v evropských zemích a při vlastní činnosti aplikuje tyto poznatky na tuzemské podmínky při respektování platných zákonných norem a pravidel v oblasti nakládání s odpady. V roce 2005 byl v naší společnosti úspěšně zaveden a certifikován integrovaný systém řízení jakosti a enviromentálního managementu dle norem ISO 9001, ISO 14001 . V roce 2013 byl rozšířen o certifikát ISO 45001. Společnost EKO-SEPAR, s. r. o. vede podrobnou evidenci o nakládání s odpady dle zákona č.541/2020 o odpadech v platném znění. Činnost firmy je v souladu s veškerými zákonnými ustanoveními a obecně platnými právními předpisy v oblasti nakládání s odpady.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30